Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 01/ 2010 privind persoanele care au calitatea de membru al CA al unui intermediar, modificarea Dispunerii de măsuri CNVM nr. 17/2009

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 53 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 17/2009, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 22/2010.