Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 07/2010 privind obligaţia publicării reglementărilor proprii ale entităţilor autorizate de CNVM pe site-ul propriu

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. II al Regulamentului ASF nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006