Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 15/ 2010 privind suspendarea aplicării prevederilor art.100 alin. (3), lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.