Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 22 privind modificarea prevederilor Dispunerii de măsuri CNVM nr. 17/2009 şi Dispunerii de măsuri CNVM nr. 1/2010

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 53 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 17/2009, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 1/2010.