Facebook LinkedIn

DISPUNERI DE MĂSURI NR. 06/ 2009 privind aplicarea prevederilor art. 22 din Regulamentul CNVM nr. 3/2006 privind autorizarea,organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri temporară, ieșită din vigoare ca urmare a împlinirii termenului.