Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 01/ 2008 privind aplicarea mecanismului fără prevalidare şi a sistemului de conturi globale

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :  

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 1 din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 6/2010 (începând cu data intrării în vigoare a  Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă).

A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 5/2008, 7/2009, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 11/2009, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 12/2009, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 19/2009, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 6/2010.