Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 02/ 2008 privind întocmirea şi depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :  A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 9/2008.
  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.