Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 09/ 2008 privind modificarea prevederilor Dispunerii de măsuri CNVM nr. 2/2008

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 2/2008.

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.