Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 06/2006 privind suspendarea unor prevederi ale Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. II din Regulamentul nr. 8/2006 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale.