Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 02/2006 privind modificarea prevederilor Dispunerii de măsuri CNVM nr. 15/2005

Descarcaţi : Forma iniţială
 Observaţii :

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 161 lit. b) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.
A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 15/2005.