Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 06/2005 privind procedura aplicabilă operaţiunii de majorare a preţului în ofertele concurente

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 161 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.