Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 08/2005 privind emisiunea de obligaţiuni cu întocmirea prospectului simplificat, conversia obligaţiunilor în acţiuni

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.