Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 05/ 2004 privind obligaţia SSIF de a notifica dobândirea de către o persoană a unei poziţii sub pragul de 10%

Descarcă:      Forma inițială                                                  
Observații:    Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 188 lit. k) din Regulamentul nr. 12/2004 privind    serviciile de investiţii financiare.