Facebook LinkedIn

DECIZIA NR. 1185/ 2018

Art. 1. Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) dinArt. 1. Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) dinRegulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni depiaţă se aplică acțiunilor emise de respectiva societate și deținute de persoanele care își exercitădreptul de retragere din societate ca urmare a fuziunii/divizării, prin blocarea acestora îndepozitarul central în vederea realizării transferului, în conformitate cu art. 182 alin. (6) și (7)din același regulament ....

 

Descarcă AICI textul integral al Deciziei nr. 1185/2018.