Facebook LinkedIn

DECIZIA NR. 479/18.03.2015

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare a sistemului de compensare-decontare RoClear, administrat de Depozitarul Central SA, în raport cu Recomandările ESCB-CESR pentru sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare din Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut în Anexa care constituie parte integrantă din prezenta decizie.


Descărcați aici textul Deciziei.