Facebook LinkedIn

Decizia nr. 1975/10.12.2014

Art. 1. În cazul în care o societate de administrare a fondurilor de pensii private (SAFPP) este persoană inițiată în raport cu un emitent, obligațiile de notificare a tranzacțiilor, prevăzute la art. 150 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, se aplică corespunzător și în cazul tranzacțiilor cu instrumentele financiare respective efectuate de către o SAFPP în contul fondurilor de pensii private pe care le administrează.Descărcați aici textul Deciziei.