Facebook LinkedIn

Decizia nr.44/20.02.2014

În aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, determinarea nivelului fondurilor proprii în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital nu se aplică;
b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%.

Descarcă aici documentul pdf