Facebook LinkedIn

Decizia nr. A/212/20.03.2014

Dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările și completările ulterioare poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 7 alin. (3) din regulamentul anterior menționat, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

Descarcă aici documentul pdf