Facebook LinkedIn

Decizia nr. 1430/07.10.2014

Art. 1 (1) În cazul stabilirii de către o adunare generală a acționarilor a unei date de înregistrare începând cu data de 8 octombrie 2014, ex-date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T+2 zile lucrătoare. În cazul în care ex-date este stabilită de adunarea generală a acționarilor pe  baza propunerii în acest sens înscrisă în cadrul convocatorului, cu luarea în calcul a ciclului de decontare de T+3 zile lucrătoare, valabil la data publicării convocatorului, ex-date se recalculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare de T+ 2 zile lucrătoare, fără nicio altă formalitate, prin raportare la respectiva data de înregistrare stabilită de AGA.

Descarcă aici textul deciziei pdf.