Facebook LinkedIn

AVIZUL NR. 86/2018


Art. 1 - Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 24/2017 se aplică ofertelor de valori mobiliare transfrontaliere realizate numai în alte state membre, în cazul emitenților pentru care România este stat membru de origine. .... .


Citește AICI textul Avizului nr. 86/2018.