Facebook LinkedIn

AVIZUL NR. 284/07.11.2016

Art. 1 Prevederile art. 203 – art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul emitentului NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. (NEPI), cu sediul social într-un stat terț și ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România.
...

Citește AICI textul Avizului nr. 284/07.11.2016.