Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 10/2005 privind componenţa consiliilor de administraţie formate dintr-un număr impar de membri

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 18 lit. (i) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.