Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 16/2005 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 277 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri temporară, ieșită din vigoare ca urmare a împlinirii termenului.