Facebook LinkedIn

DISPUNERE DE MĂSURI NR. 05 privind transformarea societăţilor deţinute public în societăţi de tip închis

Descarcaţi : Forma iniţială
Observații:  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.