Facebook LinkedIn

Legea nr. 126 / 2018 privind pieţele de instrumente financiare


Art. 1 Prezenta lege se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piaţă, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de investiţii din alte state membre care operează pe teritoriul României în temeiul libertăţii de a presta servicii sau prin înfiinţarea unei sucursale, precum şi societăţilor din ţări terţe care furnizează servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii în România prin înfiinţarea unei sucursale. .....Descarcă aici textul  Legii nr. 126/ 2018.

În vigoare de la 06 iulie 2018. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 26 iunie 2018.