Facebook LinkedIn

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

TITLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic aplicabil operaţiunilor de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi emitenţilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare şi operaţiunilor privind abuzul pe piaţă.

.....

Descarcă aici textul  Legii nr. 24/ 2017.