Facebook LinkedIn

Alte acte normative ale pieței de capital

Legea nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
Publicată în MO nr. 508/7.06.2004

Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
Publicată în MO nr. 566/28.06.2004

Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului
Publicată în MO nr.  480/18.07.2007

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice
Publicat în MO nr. 24/12.01.2009

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 768 / 68 / 2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanțelor şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3483/144/2008