Facebook LinkedIn

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Descărcați: Forma inițială            Forma consolidată 2015
Publicat în MO: 571/29.06.2004
Observații: Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I
 
Alte acte normative emise
pentru modificarea și completarea legii:
Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr.297/2004
Publicată în MO, Partea I, Nr.578/05.07.2005
 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
Publicată în MO nr. 677/2005
 
Legea nr. 97/2006 pentru aprobarea OG nr. 41/2005
Publicată în MO nr. 375/2006
 
Legea nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
Publicată în MO nr. 20/10.01.2012
 
Ordonanța de Urgență nr. 32/27.06.2012 (consolidată  prin Lg.268/2015) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societățile de administrare a investițiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Publicată în MO, Partea I nr. 857/18.11.2015
 
Legea nr. 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Publicată în MO nr. 704/15.10.2012
 
  Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
Publicată în MO nr. 964 din 30 decembrie 2014.

   Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Legea nr. 268/2015 privind aprobarea OUG nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative      

Legea nr. 514/2002  pentru aprobarea OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului CNVM

OUG nr.25/2002 privind aprobarea Statutului CNVM, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare