Facebook LinkedIn

Reglementări europene SII

 

Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 și 2019/981.

Regulamentul delegat 2019/1865 de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului delegat (UE) 2015/35

* Versiunea în limba română a actelor europene, care nu au fost transpuse în legislația națională deoarece se aplică direct, prezintă inadvertențe față de versiunea în limba engleză și erori de traducere.

 

 

Regulamente privind standardele tehnice de aplicare

Regulamentul 2015/460 referitor la procedura privind aprobarea unui model intern AICI

Regulamentul 2015/461 referitor la cererea de utilizare a modelului intern de grup AICI

Regulamentul 2015/462 referitor la aprobarea vehiculelor investiționale AICI.

Regulamentul 2015/498 referitor la aprobarea utilizării parametrilor specifici AICI

Regulamentul 2015/499 referitor la aprobarea elementelor de fonduri proprii auxiliare AICI

Regulamentul 2015/500 referitor la aprobarea aplicării primei de echilibrare AICI

Regulamentul 2015/2011 referitor la listele administrațiilor regionale și autorităților locale față de care sunt deținute expuneri AICI

Regulamentul 2015/2012 referitor la stabilirea, calcularea și eliminarea majorărilor de capital de solvabilitate AICI

Regulamentul 2015/2013 referitor la deviațiile standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sănătate AICI

Regulamentul 2015/2014 referitor la transmiterea informațiilor către supraveghetorul grupului și la schimbul de informații între autoritățile de supraveghere AICI

Regulamentul 2015/2015 referitor la evaluările externe ale creditului AICI

Regulamentul 2015/2016 referitor la indicele acțiunilor pentru ajustarea simetrică în formula standard a costului capitalului aferent acţiunilor AICI

Regulamentul 2015/2017 referitor la riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul monedelor raportate la euro AICI

Regulamentul 2015/2450 referitor la machetele pentru raportările periodice  AICI  , modificat de 2016/1868, 2017/2189, 2018/1844

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2103 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului  AICI

Regulamentul 2015/2451  referitor la machetele și structura publicării informațiilor specifice de către autoritățile de supraveghere AICI

Regulamentul 2015/2452 referitor la raportul privind solvabilitatea și situația financiară  AICI , modificat de 2017/2190, 2018/1843

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2102 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 în ceea ce privește publicarea informațiilor utilizate la calcularea ajustării pentru a ține seama de capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile  AICI

Regulamentul 2016/1630 referitor la aplicarea măsurii tranzitorii pentru submodulul risc de devalorizare a acțiunilor  AICI

Regulamentul 2016/1800 referitor la clasificarea evaluărilor realizate de instituțiile de evaluare externă a creditului AICI , modificat de 2018/633 și de  2020/744

Regulamentul 2017/2402 referitor la securitizarea simplă, transparentă și standardizată  AICI

 

Regulamente cu aplicare temporară         

 

Regulamentul 2020/193 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2019 și 30 martie 2020  AICI

Regulamentul 2019/1902 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2019 și 30 decembrie 2019  AICI

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1285 al Comisiei din 30 iulie 2019 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2019 și 29 septembrie 2019 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a PE și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE.)  AICI

Regulamentul 2019/699 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2019 și 29 iunie 2019 AICI

Regulamentul de 2019/228 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2018 și 30 martie 2019 AICI

Regulamentul 2018/1699 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2018 și 30 decembrie 2018  AICI

Regulamentul 2018/1078 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2018 și 29 septembrie 2018  AICI

Elemente tehnice publicate de EIOPA  sunt disponibile AICI

 

Alte reglementări europene aplicabile sectorului asigurări

  • Regulamentul 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088  AICI

  • Regulamentul 2016/2011 privind indicii de referință în cadrul instrumentelor și contractelor financiare AICI modificat de  Regulamentul (UE) 2019/2089 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință AICI
  • Regulamentul 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare AICI

 

Acorduri bilaterale și acte de declarare a echivalenței regimurilor de supraveghere din state terțe

Decizia delegată (UE) 2015/1602 privind echivalența regimului prudențial și de solvabilitate aflat în vigoare în Elveția AICI

Decizia delegată (UE) 2015/2290 privind echivalența temporară a regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, Mexic și Statele Unite AICI

Decizia delegată (UE) 2016/309 privind echivalența regimului de supraveghere în vigoare în Bermuda și de modificare a Deciziei delegate (UE) 2015/2290 AICI

Decizia delegată (UE) 2016/310 privind echivalența regimului de solvabilitate în vigoare în Japonia AICI.