Facebook LinkedIn

Reglementări naționale SII

1. Legea 237/2015 poate fi citită AICI

2. Regulamente și norme A.S.F.:

a) Regulament nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară  AICI

b) Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară AICI

c) Norma nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale AICI

d) Norma nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale AICI

e) Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare AICI

f) Norma nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare AICI

g) Norma nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe AICI