Facebook LinkedIn

Solvency II

 

Comisia Europeană a lansat în consultare publică un proiect de modificare a Regulamentului delegat 2015/35, în ceea ce privește calcularea SCR. Proiectul poate fi descărcat AICI.

Părțile interesate pot face propuneri și/sau observații referitoare la acest proiect  AICI.

 


UPDATE ( noiembrie 2017): TABEL CARTARE DOCUMENTE PENTRU IMPLEMENTARE SOLVENCY II

Descarcă  documentul AICI.


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2015 AL COMISIEI din 9 noiembrie 2017 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2017 și 30 decembrie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare.

 


UPDATE (octombrie 2017)TABEL CARTARE DOCUMENTE PENTRU IMPLEMENTARE SOLVENCY II

Descarcă  documentul AICI.REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1376 AL COMISIEI
 
de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2016 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.REGULAMENT DELEGAT (UE) 2016/467 AL COMISIEI
de modificare a Regulamentul delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la calcularea cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 01.04.2016 .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.


DECIZIE NR. 1143/ 2016  privind abrogarea Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3.223/2015 privind aplicarea de către societăţi a ghidurilor emise de Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale pentru implementarea regimului de supraveghere Solvabilitate II

Descarcă AICI textul Deciziei nr. 1143/ 2016.           
    


UPDATE (13.04.2016)TABEL CARTARE DOCUMENTE PENTRU IMPLEMENTARE SOLVENCY II

Descarcă  documentul AICI.

Pentru a veni în sprijinul societăților de asigurare care urmează să își desfăsoare activitatea în conformitate cu prevederile noului regim de supraveghere bazat pe riscuri (SII),  ASF a elaborat un document  in care sunt corelate: textul Directivei Solvabilitate II, textul Proiectului de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare precum și legislația europeană de nivel 2 și 3 (Regulamentul delegat CE 2015/35, Standarde tehnice de aplicare, Standarde tehnice de reglementare și ghidurile emise de EIOPA).REGULAMENTE ale CE 
privind Standardele Tehnice de aplicare pentru regimul Solvabilitate II, aplicabile direct de către toate societăţile din Uniunea EuropeanăUPDATE 12.01.2015: GLOSAR DE TERMENI SOLVENCY II

Descarcă AICI GLOSARUL DE TERMENI SOLVENCY II - varianta revizuită de ASF.Decizie  3223/2015  pentru aplicarea Solvency II  - ABROGATĂ

În data de 28.10.2015, Consiliul A.S.F. a emis Decizia 3223/2015 privind aplicarea de către societăţi a ghidurilor emise de Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale pentru implementarea regimului de supraveghere Solvabilitate II, conform căreia, societăţile au obligaţia de a aplica 21 de ghiduri din totalul de 28 publicate pe website-ul EIOPA, celelalte urmând a fi aplicate de A.S.F. Anexa deciziei menţionează şi Ghidul privind extinderea perioadei de redresare în situaţii nefavorabile extreme, dar acesta se adresează tot A.S.F., menţionarea acestuia în anexă având în vedere aplicarea principiului transparenţei şi anume, informarea societăţilor despre condiţiile în care A.S.F. poate extinde perioada de redresare. AICI GĂSIȚI  GHIDURILE EIOPA - varianta în limba română, corectate de ASF:


 14-165_EIOPA_GLs_CB_limite contractuale    14-176_EIOPA_GLs_CAThealth_sanatate   
 14-166_EIOPA_GLs_TPs_rezerve tehnice   14-177_EIOPA_GLs_LAC_acoperire pierderi
 14-167_EIOPA_GLs_AOF_fonduri auxiliare   14-178_EIOPA_GLs_USP_parametri specifici
 14-168_EIOPA_GLs_COF_fonduri proprii   14-180_EIOPA_GLs_IntMod_model
 14-169_EIOPA_GLs_RFF_fonduri dedicate   14-181_EIOPA_GLs_GSC_grup
 14-170_EIOPA_GLs_TRU_afiliate   14_253_SoG_GLs_guvernanta
 14-171_EIOPA_GLs_Look_Through_metoda transparentei    14_259_ORSA_GLs
 14-172_EIOPA_GLs_Basis_Risk_risc neadecvare   15_109_Public_Disclosure_GL_raportari
 14-173_EIOPA_GLs_Outwards_Re_reasigurare   15_111_LTG_GLs_garantii
 14-174_EIOPA_GLs_Market_Risk_risc piata   15_113_Valuation_assets_GLs_active
 14-175_EIOPA_GLs_Life_URA_subscriere viata        Anexa th ghid15_113evaluare active si alte obligatii
Ghidurile de mai jos sunt publicate doar pentru transparență, societățile de asigurare neavând obligația de a le respecta.


15_106_Market_Share_GLs_exceptare raportari

15_108_ERP_GL_extindere redresare

 ANUNȚ EIOPA

16.07.2015

Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) a publicat o Declaraţie cu tema “Necesitatea furnizării unor informaţii publice de cea mai bună calitate: Raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară întocmit conform Solvency II şi rolul auditului extern”. Documentul subliniază  faptul că transparenţa este unul dintre elementele de bază ale noului regim de solvabilitate şi EIOPA va urmări cu maximă atenţie modul în care societăţile vor prezenta public informaţiile privind situaţia financiară, precum şi calitatea acestor informaţii. În acest sens, EIOPA consideră că auditarea externă se poate dovedi un instrument foarte important pentru asigurarea furnizării, în cadrul Raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară, a unor informaţii de cea mai bună calitate.ANUNȚ EIOPA

În data de 06.07.2015, EIOPA a publicat rapoartele finale ale consultării publice pentru al doilea set de Standarde Tehnice şi Ghiduri pentru implementarea Solvency II.

Comisia Europeană are la dispoziţie 3 luni pentru adoptarea standardelor.

Ghidurile vor fi emise oficial de EIOPA după traducerea acestora în limbile Uniunii Europene şi se vor aplica de la 1 ianuarie 2016.
Rapoartele finale ale consultărilor publice privind ITS-urile şi Ghidurile din al doilea set pot fi accesate folosind următorul link: 

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx
Noutăți 

Autoritatea Europeană pentru Asigurări si Pensii Ocupaționale (EIOPA) a actualizat recent pagina de web dedicată Solvency II cu ultimele evoluţii în ceea ce priveşte pregătirile pentru implementarea noului regim de supraveghere.

Pagina de web https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii. este dedicată asigurătorilor, reasigurătorilor şi tuturor participanţilor la piaţă care sunt interesaţi de informaţiile relevante în domeniul Solvency II, în special în ceea ce priveşte cadrul de reglementare a noului regim de solvabilitate.

Astfel, pe pagina web dedicată Solvency II se regăsesc informaţii privind:               

- cele mai recente elemente de legislaţie emise pentru implementarea noului regim -  primul set de şase Standarde Tehnice de Implementare (legislaţia de nivel II) adoptate în martie 2015 de către Comisia Europeană şi primul set de Ghiduri publicate în februarie 2015 de către EIOPA;
- principalele puncte de referinţă ale planului de acţiune al EIOPA privind Solvency II pentru perioada 2015 – 2016. 

Cu o importanţă semnificativă se remarcă în această secţiune:

  • publicarea Rapoartelor finale pentru al doilea set de Standarde Tehnice de Implementare si Ghiduri, planificată pentru al treilea trimestru al anului 2015;
  •  lansarea platformei XBRL şi a instrumentului de raportare pentru companii, în al treilea trimestru al acestui an, în scopul creării cadrului necesar pentru prima raportare prudenţială conform Solvency II care va avea loc la mijlocul lunii aprilie.

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să accesaţi pagina de web actualizată periodic de EIOPA.14.05.2015

Tabel cartare documente pentru  implementare Solvency II

Pentru a veni în sprijinul societăților de asigurare care urmează să își desfăsoare activitatea în conformitate cu prevederile noului regim de supraveghere bazat pe riscuri (SII),  ASF a elaborat un document  in care sunt corelate: textul Directivei Solvabilitate II, textul Proiectului de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare precum și legislația europeană de nivel 2 și 3 (Regulamentul delegat CE 2015/35, Standarde tehnice de aplicare, Standarde tehnice de reglementare și ghidurile emise de EIOPA).

 Citiți documentul AICI (actualizat în luna septembrie 2015).30.03.2015

ANUNT!
In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L79/25.03.2014, au fost publicate următoarele Regulamente de punere în aplicare a Standardelor tehnice de aplicare (STA):


- R498 - privind punerea în aplicare a STA privind utilizarea parametrilor specifici unui asigurator/pag.8;
- R499 - privind punerea în aplicare a STA privind utilizarea elementelor fondurilor proprii auxiliare/pag.12;
- R500 - privind punerea în aplicare a STA privind aplicarea unei prime de echilibrare/matching adjustment/pag.16.

Jurnalul oficial, versiunea în limba română, este accesibil pe următorul link:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:079:FULL&from=EN


30.03.2015

CONSULTĂRI PUBLICE 

1. EIOPA publică spre consultare publică, până pe 26 aprilie 2104, documentul privind investițiile în infrastructură ale asigurătorilor


Mai multe detalii găsiți la https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-CP-15-003_Discussion_paper_on_Infrastructure_Investments_for_public.pdf


2. Consultare publică pentru implementarea standardelor tehnice STA privind schimbul de informații dintre supraveghetori, până la 22 mai 2015.

Mai multe detalii găsiți la 
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/CP-15-002-Consultation-Paper-on-the-proposal-for-implementing-technical-standards-on-the-procedures-and-templates.aspxSocietățile românești de asigurare vor aplica prevederile Directivei SOLVENCY II începând cu data 1 ianuarie 2016

ANUNȚ: Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat Decizia nr. 412/10.03.2015 referitoare la aplicarea Ghidului privind identificatorul persoanei juridice

Termenele până la care societăţile raportează Autorității de Supraveghere Financiară modul în care respectă prevederile deciziei menţionate sunt următoarele:

- societăţile cărora li se aplică noul regim de supraveghere, Solvabilitate II, până la 30.06.2015;
- societăţile cărora li se aplică regimul naţional de supraveghere până la 30.06.2016.
     Etapa de pregătire                            

     Documente utile                         


   Decizia nr. 412/10.03.2015 de aplicare a Ghidului privind identificatorul persoanei juridice                                
             
   Decizia 47/24.12.2013 privind aplicarea ghidurilor pregătitoare
   Cuprins Decizie 47/2013
  
   Procedura conform art.66 din Decizia 47/2013 

   Link anexe tehnice EIOPA

   Formate de raportare

   Glosar termeni

   Semnificaţia Ghidurilor Pregătitoare - 11 martie 2014

   Specificaţii tehnice şi Q&A 

   Regulament delegat CE 2015/35               
  

   Directiva 2014/51/UE

   Directiva 2013/58/UE

   Directiva Solvency II


 


Directiva 2013/58/UE, din 11 decembrie 2013, de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește data pentru transpunere și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (Solvabilitate I), prevede că Solvency II, regimul de reglementare şi supraveghere care vizează industria asigurărilor din spaţiul Uniunii Europene, se va aplica începând cu data de 01 ianuarie 2016.

În data de 22 mai 2014, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L157/1 Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe).
Aceasta prevede obligaţia statelor membre de a transpune prevederile Directivei 2009/138/CE şi ale Directivei 2014/51/UE în legislaţia naţională până la data de 31 martie 2015.

 
Scurt istoric Solvency II

În toamna anului 2004, Comisia Europeană a propus Comitetului European al reglementatorilor și supraveghetorilor din domeniul asigurărilor și pensiilor ocupaționale (EIOPC) textul proiectului de modificare, completare și consolidare a 13 directive (devenite 14 după adoptarea directivei privind reasigurarea), cunoscut ca Directiva Solvency II.

Directiva cadru privind viitorul regim de solvabilitate Solvency II, respectiv directiva 2009/138/CE, a fost aprobată de Parlamentul European în 22 aprilie 2009 și de Consiliul ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council) în 5 mai 2009.

ASF informează permanent asigurătorii cu privire la evoluțiile cadrului de reglementare al viitorului regim de solvabilitate Solvency II și organizează acțiuni de pregătire tehnică a reprezentanților asigurătorilor în acest sens.

De la 1 ianuarie 2011, CEIOPS a fost substituită de către Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), în cadrul procesului de reformă a arhitecturii europene de supraveghere a piețelor financiare.