Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 3 din 15 mai 2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Art. I  În anexa nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la numărul curent 2, după punctul 2.15 se introduce un nou punct, punctul 2.16, cu următorul cuprins: ....


Descarcă AICI textul integral al Regulamentului nr. 3/2017.