Facebook LinkedIn

REGULAMENT NR. 3/ 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ( vezi aici și Lista documentelor )

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedura aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorării participaţiilor în cadrul entităţilor reglementate menţionate la art. 2.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică:
a) potenţialilor achizitori şi acţionarilor semnificativi din cadrul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor, administratorilor fondurilor de investiţii alternative, contrapărţii centrale, societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare;
b) potenţialilor achizitori şi acţionarilor cu participaţii reprezentând 5% din drepturile de vot ale depozitarului central, alţii decât operatorii de piaţă;
c) potenţialilor achizitori/acţionarilor care au calitatea de operator de piaţă, cu participaţii de cel puţin 5%, dar nu mai mult de 75%, din drepturile de vot ale depozitarului central;
d) potenţialilor achizitori şi acţionarilor cu participaţii reprezentând 20% din drepturile de vot ale operatorului de piaţă.

.....

Descarcă AICI textul Regulamentului nr. 3/2016.

LISTA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR CE TREBUIE PREZENTATE DE  POTENȚIALUL ACHIZITOR