Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.2/2015 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește în baza unor reguli unitare cadrul procedural de desfășurare a activității de control de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și drepturile și obligațiile părților implicate în activitatea de control, în vederea asigurării unui caracter unitar tuturor acțiunilor întreprinse cu ocazia controlului desfășurat la nivelul entităților reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F..   

Descarcă aici textul Regulamentul nr. 2/2015 .