Facebook LinkedIn

NORMA 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează activitatea de arhivă desfăşurată la nivelul entităţilor -persoane juridice autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea deSupraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în sensul stabilit de legislaţia privind Arhivele Naţionale şi legislaţia privind arhivarea electronică.

Art. 2. - Entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F., denumite încontinuare entităţi, care intră sub incidenţa prevederilor prezentei norme sunt:

a) societăţile de servicii de investiţii financiare;

b) societăţile de administrare a investiţiilor;

c) organismele de plasament colectiv (OPC) autoadministrate;

d) operatorii de piaţă/sistem;

e) depozitarii centrali;

f) casele de compensare;

g) contrapărţile centrale;

h) administratorii de fonduri de investiţii alternative;

i) societăţile de asigurare şi/sau reasigurare;

j) intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări;

k) administratorii fondurilor de pensii private. ...... .

Descarcă AICI textul integrat al Normei nr. 33/2017.