Facebook LinkedIn

Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare şi brokerilor de asigurare

Art. 1 – Dispoziţii comune

(1)  Prezenta normă reglementează modul de soluţionare a petiţiilor privind activitatea societăților de asigurare și reasigurare autorizate în baza Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015 şi brokerilor de asigurare autorizați în baza Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 32/2000.
(2) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile societăţilor definite conform Legii nr. 237/2015, denumite în continuare societăți, brokerilor de asigurare, denumiți în continuare brokeri și Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Descarcă AICI textul integral al Normei 18/2017.