Facebook LinkedIn

Norma nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 20, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: .....Descarcă 
aici Norma nr. 1/2016.