Facebook LinkedIn

NORMA NR. 21/ 31.03.2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare şi definiţii 

 (1) Prezenta normă reglementează obligaţia de aplicare a ghidurilor emise de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în cele ce urmează EIOPA, în vederea îndeplinirii cerinţelor de întocmire a unor rapoarte incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de prevederile legale, precum şi obligaţia de transmitere către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în cele ce urmează A.S.F., a unor raportări suplimentare în scop statistic şi de supraveghere întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative.

  (2) Prezenta normă se aplică:

    a) societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispoziţiile părţii I din aceeaşi lege;
    b) sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăţi din state terţe, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015;
    c) societăţilor participative, holdingurilor de asigurare sau holdingurilor financiare mixte, prevăzute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 237/2015;
    d) sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăţi autorizate în alte state membre.
.......

Descarcă aici textul Normei nr. 21/2016.