Facebook LinkedIn

NORMA nr. 20/31 martie 2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

ARTICOLUL 1
Prevederi generale 
(1) Prezenta normă stabileşte:
   a) condiţiile şi documentele pe baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară  (A.S.F.) acordă autorizaţia de desfăşurare a activităţii societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015;
   b) monitorizarea activităţii desfăşurate de către societăţi.
(2) Procesul de autorizare a societăţilor de către A.S.F. cuprinde două etape:
   a) avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerţului;
   b) eliberarea autorizaţiei de funcţionare, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.
.......

Descarcă aici textul Normei nr. 20/2016.