Facebook LinkedIn

NORMA nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților

Art. 1. – Se aprobă Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

.....

Descarcă aici Norma nr.15/2016. Descarcă aici ANEXA.