Facebook LinkedIn

NORMA nr.13/ 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 3. - (1) Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii speciale:
a) sunt autorizaţi în statul membru în care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, exclusiv răspunderea transportatorului;”
....

Descarcă aici Norma nr. 13/2016.

Norma ASF a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 18.02.2016.