Facebook LinkedIn

NORMA nr.10/2016 privind competențele Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la măsurile de intervenție timpurie, precum și condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenție timpurie

Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează:
a) condițiile aplicării măsurilor de intervenție timpurie, în situația în care un asigurător încalcă sau este susceptibil să încalce cerințele pentru menținerea autorizării prevăzute de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;
b) procesul de supraveghere și evaluare a indicatorilor calitativi și cantitativi, inclusiv cei financiari, în vederea stabilirii condițiilor pentru aplicarea măsurilor de intervenție timpurie.
(2) Direcţia care exercită funcţia de supraveghere dispune efectuarea de controale la sediul asigurătorului, în cazul în care constată încălcarea prevederilor Legii nr.237/2015, ca urmare a analizării raportărilor transmise de asigurător.

....

Descarcă aici Norma nr. 10/2016.