Facebook LinkedIn

NORMA nr. 11/2016 privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie

Art. 1. – (1) Prezenta normă reglementează metodologia pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie.
(2) Prezenta normă se aplică:
a) asigurătorilor supuși rezoluţiei;
b) auditorilor financiari;
c) contrapărților relevante.
......


Descarcă aici Norma nr. 11/2016.