Facebook LinkedIn

NORMA 2/2016 ASF pentru modificarea alin. (1) al art. 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din data de 14 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
.....

Descarcă aici Norma nr. 2/2016.