Facebook LinkedIn

NORMA nr. 8/2016 privind condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță și categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecție

Art. 1 – (1) Prezenta normă reglementează:
a) condițiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranță prevăzute la capitolul V din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, denumită în continuare Legea nr. 246/2015;
b) categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecție în cadrul procedurii rezoluției, prevăzută de Legea nr. 246/2015.

.....

Descarcă aici Norma nr. 8/2016.