Facebook LinkedIn

NORMA nr. 7/2016 privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluție

Art. 1 – Prezenta normă reglementează publicarea măsurilor de rezoluţie, în cazul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică instrumentele de rezoluţie şi exercită competenţele de rezoluţie prevăzute de Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, denumită în continuare Legea nr. 246/2015, asupra asigurătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din aceeaşi lege.
.....

Descarcă aici Norma nr. 7/2016.