Facebook LinkedIn

NORMA nr.6/2016 privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie

Art. 1 – (1) Prezenta normă stabileşte:
a) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească auditorul financiar în cazul în care efectuează evaluarea unui asigurător, astfel cum este prevăzută la art. 55, art. 57 – art. 62, precum şi la art. 131 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, denumită în continuare Legea nr. 246/2015;
b) aspectele care trebuie avute în vedere de către auditorul financiar menţionat la art. 55 din Legea nr. 246/2015, în cazul în care efectuează o evaluare independentă a unui asigurător.
.....

Descarcă aici Norma nr. 6/2016.