Facebook LinkedIn

NORMA 5/2016 privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate

Art. 1 – (1) Prezenta normă stabileşte o serie de elemente obiective care să fundamenteze stabilirea faptului că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate, astfel cum este prevăzut la art. 43 alin. (1) sau la art. 129 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluția asigurătorilor, denumită în continuare Legea nr. 246/2015. 
.....

Descarcă aici Norma nr. 5/2016.