Facebook LinkedIn

NORMA 3/2016 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluție pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraților

Art. 1 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme se stabilesc următoarele cote de contribuţie datorate Fondului de rezoluție pentru asigurători, administrat de Fondul de garantare a asiguraților, de către asigurătorii, persoane juridice, autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare:
a) 0,40% cota de contribuţie pentru asigurările generale;
b) 0,25% cota de contribuţie pentru asigurările de viaţă.
(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe, până la momentul la care fondul de rezoluţie va atinge plafonul de 50 de milioane lei, pe baza evidențelor contabile lunare ale asigurătorilor, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.
......

Descarcă aici Norma nr. 3/2016.