Facebook LinkedIn

NORMĂ nr.41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare


Descarca aici Norma nr. 41/2015. Descarca aici ANEXA la Norma.     

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din data de 4 ianuarie 2016.